Tilbage til Dansk Intro                                                      MÅLGRUPPER

 

Borgerdagbogen er udviklet til at tilbyde den højest mulige bruger-tilpasselighed af grænsefladen , fra det simpleste og enkleste til det meget komplekse og reflekterende .

Brugsmåder være mere eller mindre kontinuert – en enkelt eller et par gange om dagen – eller blot lejlighedsvis.

 

Nogle eksempler på målgrupper :

 

A). Borgere, hvis hverdagsliv kompliceres af  gamle og nye handikaps, aldring, kroniske lidelser, akutte sygdomme, symptomer, undersøgelser, ventetider, behandlinger, øvelser i genoptræning, medicinering, og medicinerings bivirkninger, sygehjælp, sygetransport, aftaler, tilvænning og afvænning.

Redskabet kunne hjælpe sådanne brugere til at huske – og dokumentere – egne erfaringer.

 

B) Pårørende og faste personlige plejere til alvorligt handikappede og kroniske patienter, der føler sig ansvarlige for disses hverdagsliv, i hjemmet eller på plejehjem, og derigennem ikke alene må overkomme patientens kropspleje og monitorering, timing og administration af  patientens anliggender og aftaler, transport og økonomi – men også – udover almindelig og speciel husholdning (indkøb, madlavning, rengøring, vask) også må indflette dette i egen krops-husholdning, egen økonomi og (mere eller mindre digitaliserede) informations-husholdning (telefon- SMS –e-mail –radio- TV). De kognitive og emotionelle belastninger er meget stressende – der kan være en hjælp at hente via pårørendegrupper, men den røde tråd gennem den ofte upåagtede "pårørende-rejse" kan med fordel fastholdes via den helt private pårørende-dagbog, og hjælpe mentalhygiejnisk til varetagelse af en central kohærens, - også videre, efter plejeforholdets mulige ophør.

 

C) Mennesker, der er meget alene, og mennesker der måske har let ved at kede sig.

 De vil med en personlig dagbog  kunne etablere en platform for at "tale med sig selv", og deri, ved en fortsat forankring i egne dages og nætters  konkrete erfaringer,  komme til at anskue deres egne prioriteringer, vaner og hverdagsliv på lidt nye måder.

Det må også gælde borgere i programmer som AA samt fængselsfanger og andre på institutioner for "genopdragelse/afvænning" hvor sigtet er, at de  skal reflektere, "skal komme på bedre tanker", nå et højere niveau af  selvforståelse  og "mindfullness". Her vil klientens mulighed for at sikre dagbogsindholdets  hemmeligholdelse være helt nødvendig.

 

D) . Mennesker der ønsker at lære mere om IT og samle erfaringer med at udvikle enten basale eller højere niveauer af digital kompetence, på tværs af håndtering af tekster, billeder og lyd, kalender, adresser, SMS, mail, internet etc.

Ved at åbne et 24/7 dagbogs-spor gennem døgnenes, ugernes og månedernes hverdagslivs-rejse, hvor hændelser, problemer, tidsforbrug og overordnet personlig informationshusholdning kontekstualiseres, sikrer brugeren sig en anelse dokumentationsmagt i forhold til tilbud, krav og tillokkelser i et accelererende og samvittighedsløst informationssamfund.

Med dets indbyggede muligheder

-      for brugers ansamling af fungerende links til personligt relevante og fortsat nyttige internet sites

-      for at akkumulere noter til en vifte af temaer/navne/emner/ fag

-      for at ansamle personlige ID  er og passwords

 - og for at udvikle mindmaps

skulle det også kunne blive nyttigt i skolesammenhæng, med de nye målsætningerne om at uddanne eleverne til at føle sig hjemme og kompetente i et digitaliseret  samfund.

 

E)  Mennesker, ikke mindst gamle, der har svært ved at klare de mange forhindringer, de møder i IT-samfundet, og huske instruktioner, fremgangsmåder, pinkoder og passwords, ventetider og udsættelser, terminer og deadlines, skiftende relationer til offentlige, sociale og sundheds-sagsbehandlere, støtte- og hjælpe-kontakter, abonnementer og betalingsordninger.

Mest konkret kan man her tænke på tilbud via ældresagen, som helt korte introduktionskurser, med etablering af virtuelle  erfaringsudvekslings-netværk

 

F).  Undervisere og elever på uddannelser i grafisk design og IT, der her vil kunne finde konkrete opgaver i piktogram-design for glyffer ( piktogrammer, der henviser til dagligdagens hændelser), der udfordrer kreativitet og hvor der kan anlægges kvalitative vurderinger. Her vil også tværkulturelle aspekter kunne inddrages.

_______________________________________________

 

Borgerdagbogs-konceptet og flere målgrupper kan ses og kommenteres på

http://digitaliser.dk/group/593022