Tilbage til Dansk Intro

 Liste over implementerede funktioner i i Phenomenalog v.19.2.0 , nummereret for at lette diskussioner):

 

 * 1) Freeware (GNU licens)

 * 2) Versioner til Windows (normal og til 10 tommers skærm) samt til Mac

 * 3) Der er en "Hide-knap", som straks tømmer computerskærmen for ethvert spor af dagbogen, med undtagelse af genvej på det nederste panel. Det betyder, at     dens anvendelse kan veksle med alle andre anvendelser af computeren, og at det private er hurtigt skjult, hvis andre vil kikke med på hvad man laver på computeren

. * 4 )Der sættes altid dato på, hvad man skriver, og indenfor den enkelte dag kan der også sættes tidspunkt på alt hvad man skriver (Automatisering af tid indeksering)

 * 5) Mulighed for at suspendere denne tid-indeksering - nyttigt, når brugeren ønsker at komponere et brev, et digt, et svar på en diskussion mv

 * 6) Da tidsrækkefølgen i det egentlige dagbogstekstfelt er strengt opretholdt er der installeret 2 særlige kladde-felter (DRAFT), et for fri tekst-redigering og et for simpel tegning, hvor kladder kan editeres, gemmes som filer, udprintes direkte eller kopieres til andre programmer.

 * 7) Mulighed for at erstatte eller supplere tekst med placering (indklikken) af symboler / piktogrammer (Glyffer) for tilbagevendende typer af situationer, handlinger , begivenheder og sindstilstande i hverdagen, som en slags (automatisk tidsindekseret) stenografi,

 * 8) Mulighed for personligt at vælge hvilke piktogrammer- fra et voksende bibliotek af glyffer - brugeren finder det værd at bruge skærmplads til på hans / hendes nærmeste, interne personlige dialog-scene.

 * 9) En retro funktion, der gir mulighed for at indsætte tekst & glyffer til tidligere tider samme dag - i det omfang brugeren tilstræber detaljeret kronologi af dagen

 * 10) En annotations-funktion , der gør det muligt at indføje tid-indekseret kommentar til tidligere linjer i dagbogen , både samme dag og til tidligere dage

 * 11) Mulighed for at søge og finde enhver forekomst af bestemte ord eller piktogrammer tilbage i den ansamlede logbog

 * 12) Mulighed for hurtigt at producere en fil der opremser alle forekomster af et ord eller et symbol i de forskellige sammenhæng, det har stået i i den akkumulerede dagbog

* 13) Integration med kalender

           a) for hurtig adgang til tidligere dage i den akkumulerede dagbog

           b) - for hurtig kort citat fra dagens text til kalenderen

           c) - for påmindelser til senere dage, der så citeres ind, når den pågældende dag startes

. * 14) Integration med adressebog,

           a) hvor man kan søge, på tværs af alle felter

           b) hvor man kan skrive noter vedrørende den pågældende person

           c) hvorfra man kan åbne e-mail til en person

           d) hvorfra man kan åbne en angiven hjemmeside

 * 15) Mulighed for at citere til og fra dagbogen i forhold til filer i andre programmer

 * 16) Der er et stort antal Tema-skuffer, nogle med generelle temabetegnelser. Alle kan omdøbes af bruger.

             a) Man kan åbne dem og skrive direkte i dem, (de akkumulererer dag for dag.)

             b) Man kan også på seneste dag citere direkte ind i dem, uden at de åbnes

.             c) Én af dem er indrettet så den kan stå åben som en aktuel ”husk idag eller en af de nærmeste dage”

             d) En anden er specielt indrettet som en tabel, hvor man kan akkumulere (og sortere) egne brugernavne, pinkoder og passwords

 * 17) Mulighed for udskrivning af akkumuleret tekst i en temaskuffe

 * 18) Mulighed for at udskrive dagbogs tekst fra en enkelt dag eller et antal dage

 * 19) Mulighed for bruger til at bestemme hvad der skal skjules eller vises på grænsefladen, herunder

: * 20) Link til supplerende baggrunde på samme dagkort - , et klik væk - for virtuel krop, virtuelt hjem, virtuel have, virtuelt kvarter, virtuel arbejdsplads, virtuel familie

             a) med mulighed for mere logisk fordeling og genfindelighed af glyf-knapper

             b) med mulighed for indkopiering af egne områdekort / fotografier

            c) med (meget beskedne og primitive) muligheder for tegning

 * 21) Felter for

             a) daglig tælling af brug af udvalgte glyffer (f.eks medicin, alkohol, cigaretter,) - som bruger kan ajourføre

.             b) indtastede fysiologiske data (f.eks blodtryk, vægt, temperatur)

             c) stikord for e.g. vejr, humør, symptomer

.             d) søvnlængde ( som tid gået fra ”søvn-glyf” den ene dag til ”stå-op-glyf” den næste dag

. * 22) Link til en akkumulerende tabel, hvor ovennævnte data automatisk indføres på ny linje ved ny dagstart

. * 23) Muligheden for bruger til at oprette links (på en enkelt dag - eller permanent) til enhver fil, mappe eller program/applikation på computeren. (Brug af sådanne links anføres automatisk i dagbogen).

             -  Af særlig praktisk interesse er her selvfølgelig linkknapper til de andre programmer, man plejer at bruge på computeren: Mail, Textbehandling etc

              -.En speciel mulighed er da også at etablere link mellem den personlige dagbog og en parallel-dagbog for en plejet stærkt handicappet eller dement

 * 24) Der er inkluderet en selvstændig browserfunktion i Phenomenalog. Den er indrettet så bruger kan navngive og producere link-knapper, der automatisk anbringes – og kan omplaceres, omdøbes og farves - i et særligt ”My Cyberspace” vindue. (Brug af sådanne links registreres med tidsangivelse i dagbogen)

 * 25) Der sker automatisk – dag for dag – en ansamling af indholdet af dagens tekster på hinanden følgende dage i en særskilt citerbar og udprintelig ”diarysum,htm” fil

 * 26) Der er mulighed for at bruge et overordnet meta-kognitivt ”Refleksions” vindue, hvortil der kan citeres også fra tidligere dagkort, og ansamles reflekterende kommentarer

 * 27) Bruger kan fastsætte hvor hyppigt der skal ske en automatisk saving

. * 28) Der er en automatisk backup for de sidste tre komplette dagbogs savings

. * 29) Det er muligt for enhver at indrette og videregive en udgave af programmet tilpasset en bestemt anden bruger eller målgruppe, for eksempel med forhånd placering af de for dem mest relevante glyf-knapper, skjul af for dem unødvendige funktioner og navngivning af for dem relevante temaskuffer

 *30) Der er etableret en hjemmeside http://www.phenomenalog.dk  hvor programmet beskrives, både på dansk og engelsk, men google-oversætteligt til alle sprog, og hvorfra installere til de forskellige udgaver af programmet kan downloades

. * 31) Der er etableret en wiki, http://www.phenomenalog.wikispaces.com tilgængelig for alle brugere, til at diskutere deres erfaringer, problemer man støder på og ideer til forbedringer.

 * 32) Der lægges vægt på at indsamle ideer til piktogrammer, der kunne ønskes tilføjet den foreløbig begrænsede mængde af ca 450 glyffer

 * 33) Da grænsefladen foreløbig kun er engelsksproget efterlyses brugere der vil tilbyde at samarbejde om at udvikle en oversættelse af programmets bruger-interface til andre sprog, først og fremmest dansk og indvandrersprog.

* 34) Der er etableret en mulighed for at fastsætte skriftstørrelsen i dagbogen, til hjælp for synshandicappede

* 35) Der er etableret en mulighed for at lave små textknapper, der fungerer ligesom glyfknapperne, for typikaliteter, som der (endnu) ikke er lavet glyffer for, e.g. "regnvejr", "sne", "kvalme" "snue" etc  (jvf 32 ovenfor)

* 36) Der er forhånds-placeret et stort antal glyfknapper omkring dagkortets textfelt, så de kan vises/skjules ved et enkelt knap-klik. Bruger  kan fjerne de uønskede.  Nye glyf-knapper, der anbringes af bruger, skjules ikke via bemeldte knap.

* 37)  Der er etableret en mulighed for at producere "Mindmaps", dvs forbinde textknapper ( jvf * 35) med linjer, der følger knapperne, når disse flyttes